Fridykking

fridykningFridykking er en sport for dykkere, som måler dykkernes evne til å holde pusten og hvor mye aktivitet de klarer å holde på med under vann, uten bruk av dykkerutstyr som et pusteapparat.
Ikke nok med at det arrangeres egne grener innenfor fridykking som måler hvor lenge dykkerne klarer å holde pusten, fridykking er også assosiert med andre undervannsaktiviteter som inkluderer, fotografering, synkronsvømming, undervannsfotball, undervannsrugby, undervannshockey, undervannsjakt, og snorkling. Den aktiviteten som tiltrekker seg mest offentlig oppmerksomhet er den ekstreme idretten som går ut på at man skal ned på store dyp på en viss tid eller hvor man svømmer en viss distanse kun på et enkelt pust. Fridykking er en ekstremsport og inneholder absolutt en stor risiko for utøveren.

Risikokalkulasjon

Profesjonelle fridykkere beregner og kalkulerer alltid risikoen med sine aktiviteter, for det å spille fotball under vann har absolutt ikke like stor risiko som å dykke ned flere ti-talls meter uten noen hjelpemidler. Ofte er disse dykkerne også i åpent hav, slik at alt må beregnes før man setter i gang. Det er mange dykk som utføres hvor utøveren faktisk risikerer livet sitt. Kanskje er det da mer behagelig å være pokerspiller eller sitte stille når man skal holde på med en risikosport. Spiller du hos noen av de nettcasinoene du finner hos gratiscasino.com/no, risikerer du kun å tape en beskjeden sum. Men, også pokerspillere må gjennom nøye beregninger før de tar sats.

Fridykkingens historie

FreediverFridykking ble praktisert i gamle kulturer for å samle mat, utnytte havets ressurser, gjenvinne sunkne verdisaker, og å bidra til å hjelpe militære aksjoner. I antikken vet vi at fridykking var en utbredt aktivitet, men mangelen på kunnskap om trykkfallsyke og hvor lenge man kunne være under vann gjorde at dykking var en ganske så dødelig aktivitet. Fridykking som en fritidsaktivitet kan ha begynt i antikkens Hellas, ettersom både Platon og Homer nevner bading og dykking. Øya Kalymnos var et hovedsenter for dykkere og ved å bruke vekter på opp til 15 kilo, for å få fart på vei ned, ville dykkere nå helt til 30 meter under vann. Vi vet også at dykkere fra Japan begynte å samle perler for ca. 2000 år siden.

Dykkere ble leid inn

Middelhavet var svært viktig for frakt av varer og historisk har alltid farvannet vært viktig for maritim handel. Som et resultat av skipsvrak, særlig i de voldsomme vinterstormene, ble dykkere ofte leid inn for å berge det de kunne fra havbunnen. Dykkere fikk i oppdrag å svømme ned til vraket og velge de mest verdifulle skattene som var i skipsvrakene. Disse dykkerne møtte mange farer på jobben, og som et resultat ble det også opprettet lover som sikret dykkerne visse rettigheter. Den mest kjente av disse er Lex Rhodia.

Fridykking og konkurranser

Hvert år blir det arrangert mesterskap verden over i fridykking, og antallet av disipliner er utrolig mange, alt fra å være under vann lengst mulig, dykke lengst mulig ned, eller fange flest mulig fisk. Vi har også et eget Norgesmesterskap som har blitt avholdt siden 1985 hvor nettopp det å fange fisk er en viktig del.

Privacy Policy